keyboard_capslock

0506 766 02 50

Süvari Mah. 1544 Cadde No:20/B Etimesgut / ANKARA
Pest Kontrol : Kg İlaçlama | Ankara Dezenfekte Firmaları

İşyerinizde ve evinizde oluşabilecek her türlü haşere ve kemirgen problemlerinizde, konusunda deneyimli yönetici kadromuz ve akademik eğitim sahibi servis sorumlularımız ile hizmetinizdeyiz.

KG GRUP İLAÇLAMA SU DEPOSU TEMİZLİĞİ  Pest Kontrol uygulamalarımızda kullanılan pesttisitler WHO ( Dünya Sağlık Örgütü ) tarafından onaylı, T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı, kokusuz, kalıcı leke ve iz yapmayan formülasyonda, tek dozda etkili, Halk Sağlığı ilaçlarıdır. Kullanılan materyaller, WHO veya EPA-MAFF ( pest kontrol ilaçlarına tüm dünya için onay verme yetkisine sahip ABD kuruluşu ) onaylıdır..

VEKTÖRLERLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ ve TEKNİKLERİ.

Yapılacak olan İlaçlama işinde ve Uygulama Cihazı Seçiminde
Dikkat Edilmesi Gerekli Konular.

Haşerelerin tamamen yok edilmesi mümkün değildir.
Ancak: en son ilaçlı mücadele düşünülmek üzere kontrol altında tutulmaları mümkündür. İnsan sağlığını tehdit eden, bazı bulaşıcı hastalıkları taşıyan bu haşerelerle 3 ana yöntemle mücadele edilir.
Vektörlerle mücadele yöntemleri ve bu amaçla kullanılacak ilaç ve makine ile ilgili bilinmesi gereken diğer hususlar da aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

VEKTÖRLERLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ

1-MEKANİK YÖNTEM:

Zaralıların yaşadığı, barındığı, ürediği ve beslendiği ortamları tespit ederek, alınacak önlemlerdir. Alt yapı sorunlarının giderilmesi, iyi bir çevre düzenlenmesi (çöplerin zamanında toplanması, şehir içinde
gübrelik vs. bulunmaması, bataklıkların kurutulması, kanal ve kanaletlerin onarılması, kanalizasyon sistemlerinin çalışır hale getirilmesi, sarnıç ve kuyuların kapatılması, sazlıkların kesilmesi vs.)

2-BİYOLOJİK YÖNTEM:

Vektör larvalarını veya erginlerini yok eden canlıların korunması, üretilip uygun yerlere bırakılması. Örnek olarak: Gambusia adındaki sivrisinek larvaları ile beslenen balığın üretilip, uygun yerlere bırakılması.

3-KİMYASAL MÜCADELE:

Vektörleri kontrol altına alabilmek için ilaçla yapılan mücadele işidir.
Kimyasal mücadele vektörlerin 2 yaşam evresinde yapılır.

LARVA MÜCADELESİ:

Sivrisinek, karasinek, tatarcık vb. haşerelerin yumurtadan çıktıktan sonraki devresi olan larva
döneminde yapılır. Sivrisineği ve karasineği durağan halde yakalamak daha kolaydır. Sivrisineklerle
larva mücadelesinde, sulu bodrumlar, fosseptikler, bataklıklar, dereler gibi su birikintilerinde oluşan
sivrisinek larvalarının, larvasit denilen biyolojik ve kimyasal ilaçlarla mücadele şekli söz konusudur.
Bu tip yerlere uygulanan larvasitlerin yeraltı su kaynaklarına, yararlı canlıların yaşadığı ortamlara
ulaşabilme ihtimali olduğu için bu konuda çok seçici olmak gerekmektedir.Bundan dolayı bu alanlarda
kesinlikle kimyasal larvasitler kullanılmamalı,biyolojik ürünler tercih edilmelidir.
Karasinek larva mücadelesi çöpler ve çürümekte olan organik atıklarda üreyen karasineklerin
kimyasal ilaçlarla ilaçlanması gerekir.Bu alanlarda IGR (Böcek Gelişim Düzenleyici)kimyasal
larvasitler tercih edilmelidir.
Larva mücadelesinin başlama zamanı su sıcaklığının 15 dereceye ulaştığı andır. Bu sıcaklık
ortalama Şubat ayının ortalarına denk gelir. Bu safhadaki mücadele hava şartlarına bağlı olarak 20-24
defa yapılmalıdır. Yani 15 Şubat-15 Mayıs periyodunda 15’er günlük aralar ile sırt
pulverizatörü,atomizör,motorlu pulverizatörler,granül atarlar veya elle serpme yöntemi ile bataklık,
sazlık alanlar, durgun sular, fosseptikler, logarlar, dere-ırmak kenarları, göl ve göletlerin kıyı
bölgeleri,su kuyuları,havuzlar(sulama amaçlı)gibi larvanın ürediği (jit) alanlar larvasitler ile
ilaçlanmalıdır. Bu aralıktaki uygulama yaklaşık 6 defa yapılır.15 Mayıs-30 Eylül tarihleri arasındaki
uygulama 10’ar günlük aralar ile, 14 defa tekrarlanmalı ve aynı yöntemle aynı yerler ilaçlanmalıdır.
Son periyodumuz 1 Ekim-30 Kasım arasındadır.15’er günlük aralar ile çalışmalar devam ettirilmelidir.
Bu da periyot boyunca 4 defaya denk gelir.
Son yıllarda geliştirilen Bacillus sphaericus (Bs) içeren WDG formülasyon tipindeki larvasit ayda 1 kez uygulama ile kirli(foseptik)ve temiz sularda tam kontrolü sağlamakta ve sucul ortamda yaşayan
balık ve diğer besin zinciri oluşturan canlılara hiçbir olumsuz etkisi bulunmamakla hem çevreyi
koruma ve ham de ekonomi açısından büyük avantaj sağlamaktadır.

LARVASİT SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

Bölgenizde, larva mücadelesinde kullanılacak ilaçların seçiminde aşağıdaki konuların üzerinde önemle durulmalıdır.
1- Kullanılan aktif madde Dünya Sağlık Örgütü normlarına uygun olmalıdır,(WHOPES’ce değerlendirilmiş olmalı)
2- Sağlık Bakanlığımızca hem temiz sularda, hem de pis sularda kullanılabileceğine dair ruhsatlı olmalı.
3- Sıcakkanlı canlılara toksik etkisi olmamalı.
4- Hedef haşerenin dışındaki canlılara zarar vermemelidir.
5- Kullanılan larvasit hektar maliyeti yönünden ekonomik olmalıdır. Yani düşük dozda geniş alanları ilaçlayabilmelidir.
6- LD 50 dozu 4000 mg/kg’ın üzerinde olmalıdır.

a) ERGİN MÜCADELESİ:

Ergin mücadelesi; haşerenin son biyolojik döneminde açık alanlarda kimyasal mücadele ile yok edilmesidir. Bu mücadelede uygulama zamanı, yöntem ve teknikleri büyük önem taşımaktadır.

Uygulama Zamanı ve Periyotları:

Sivrisinek ve benzerleri için; iklim koşullarına göre genellikle MAYIS ayı başı ve ortalarında larva mücadelesi ile birlikte haftada bir veya iki kez uygulama yapılmalıdır.

Yöntem ve Teknikleri:

Uçkun mücadelesinde dikkat edilecek hususlar,
1- Hedef haşereye göre uygulama saati seçilmelidir. Sivrisinekler için günbatımından sonraki ilk 3 saat, karasinek ve benzerleri için gün doğumundan sonraki ilk 2-3 saat en uygun zamandır.
2- Uygulama yaparken rüzgar hızı 5 km/saat’ten fazla olmamalıdır.
3- Uygulama yapan aracın hızı 10-15 km/saat’i geçmemelidir.
4- İlaçlama planları, 50-75 metrelik, birbirine paralel sokak ve caddelerden geçebilecek şekilde çıkartılmalıdır.
5- Uygulama yapılan yer sahil beldesi ise, uygulama akşam saatlerinde denizden karaya doğru, sabah saatlerinde karadan denize doğru şekilde yapılmalıdır.
6- Kullanılacak ilaçlar ve cihazlar amaca uygun olmalı.
7- Cihazların sezon öncesi bakım ve onarımları yapılmış olmalıdır.

Açık ve kapalı alanda mücadele iki yöntemle yapılır:

1- ULV (soğuk sisleme)

Kapalı alan residüel (kalıcı) uygulama: hayvan barınakları, bodrumlar, ev içleri, inşaat halindeki binaların alt katları, kanalizasyon, PTT telefon şebeke sistemleri gibi alanlarda yapılır.
Kış aylarında hibernasyon(gayrifaal) dönemindeki sivrisineklerin barındığı alanların bir defaya
mahsus ergin mücadelesi amacıyla KIŞ SİSLEMESİ yapılması mücadeleye büyük kazanç sağlayacaktır.
Kısaca yukarıda açıklamaya çalıştığımız gibi bu mücadele sonucunda bulaşıcı hastalıkların hemen
hemen en tehlikelisi “Sıtma”nın ve diğer böcekler, sinekler, tarafından bulaştırılan hastalıkların
taşınması ve yayılmasının önlenmesi hedef alınır. Özellikle sıtma hastalığı tarih
boyunca da insanlara en büyük zararı vermiş (Efes, Milet, Perge medeniyetleri sıtma hastalığı sonucu
yok olmuştur.) halen büyük bir tehlike olarak insanlığı tehdit etmektedir.
Halk Sağlığı alanında çoğunlukla iki grup insektisit kullanılmaktadır.
a-)Sentetik Pyrethroid
SEÇİLECEK İLAÇLA İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN ÖZELLİKLER:

Burada ilaç satın alınırken ilacın öldürücü aktif maddesinin WHOPES(Dünya Sağlık Örgütü Pestisit
Değerlendirme Birimi)tarafından onay almış olması, WHOPES “Halk Sağlığı İnsektisitleri İçin Satın Alma Yönetmeliği”(WHO/WHOPES/2000.1)’ inde belirtilen konulara hassasiyet göstermek, hem insan sağlığı, hem de çevre sağlığının korunması açısından çok önemlidir

1-Kullanım Amacı:

a-) Alınacak ilaç hangi dönemde (larva-ergin) kullanılacaksa bu konuda Sağlık Bakanlığınca
ruhsatlandırılmış veya ithaline izin verilmiş olmalıdır.
b-) Ergin mücadelesinde kullanılacak ilaçların kapalı alan residüel(kalıcı) amaçlı mı yoksa; açık alanda termal(sıcak), ULV(soğuk) sileme yöntemi ile mi kullanılacağı belirtilmeli buna uygun ilaç
seçilmelidir. Açık alan ilaçlamalarında kullanılacak ilaçların formülasyonunda en iyi sonuç elde edebilmek için düşürücü ve sinerjist maddelerin bulunup bulunmadığına dikkat edilmelidir.

2-Çevreye-İnsanlara-Evcil hayvanlara etkisi:

Halk Sağlığı alanında yapılacak ilaçlı mücadele direk insanların yaşadığı ortamlara uygulandığından alınacak ilacın.

a-) Toksisitesi:

Akut ve dermal olarak LD 50(ölüm dozu) değeri yüksek olan ilaçlar tercih edilmelidir.(Lethal
Doz : Öldürücü doz anlamına gelir ve pestisitlerin zehirliliğini belirler.)
LD 50 değerleri sıcak kanlılar için değerlendirildiğinden haşerenin ölümü üzerinde yüksek veya
düşük LD 50 değeri önem arz etmemektedir. Sadece sıcak kanlılar açısından önemlidir. LD 50 değeri
düşük olan ilaç, LD 50 değeri yüksek olan bir ilaçtan daha düşük etki göstermez.
LD 50 değeri ters orantılıdır. LD 50 değeri 4000 mg/kg olan bir aktif madde; LD 50 değeri 400 mg/kg olan maddeden 10 kat daha güvenlidir.

b-) Kronik Etki:

Alınacak ilacın içerisinde bulunan aktif maddelerin kanserojen, tümörojen vb. etki yapıp
yapmadığına dikkat edilmelidir.Bu insanlar ve evcil hayvanların sağlığının korunması açısından çok önemlidir.Günümüzdeki birçok kanser vakasının nedeninin tarımsal insektisitlerin olduğu
bilinmektedir.Bunun için satın alınacak insektisitin uzun süreli labaratuvar araştırmalarının olması tercih edilmelidir.

c-)İrritan Etki:

Açık alan ilaçlamalarında kullanılacak ilaçların gerek kullanıcı gerekse sokaktaki insanlar üzerinde gözde, deride, üst solunum yollarında tahriş edici etkisi olup olmadığı araştırılmalı, tahriş etkisi olmayan, kötü kokusu olmayan aktif maddeleri içeren ilaçların tercihi çevreyi ve insanları rahatsız etmeyecektir.

3-Etki Şekli:

Açık alan ilaçlamalarında kullanılacak ilaçlar, mutlaka haşere üzerinde ani düşürücü(knock-down), hızlı öldürücü(killing) etkili maddeleri ihtiva etmelidir.
Ani düşürücü(knock-down) etkili madde haşerenin, hızlı öldürücü madde ile çok daha etkili bir şekilde bir şekilde kontrolünü sağlar.

4-Stabilite(Kararlılık):

Alınacak ilaçların istenilen sürede depolanması için ruhsatlandırılırken alınan iki yıllık “depolama testi” istenmelidir. İthal edilen ürün tüketiciye ulaşıncaya kadar belirli bir süre geçmektedir.
Tüketicinin alınacak ilacı en az 1 yıl süre ile kullanacağı varsayılırsa, ilacın üretim tarihi ile tüketiciye teslim tarihi arasında en fazla 10 ay gibi bir sürenin geçmiş olmasına dikkat edilmelidir.

5-Çözünürlük:

Çözünürlük etkili maddenin kimyasal yapısı ile ilgili bir özelliktir. Etkili maddenin çözünme kabiliyetinin yüksek olması istenir. Böylece etkili madde ucuz çözücülerde çözündürülebilir. Bu da ilacın maliyetinin daha ucuz olmasını sağlar. Diğer bir açıdan sadece su ile çözeltilen bir ilaç yalnız ULV yöntemi ile kullanılabilir. Eğer termal (sıcak) sisleme ile kullanılacak ilaç kalmamışsa ve tüketicinin elinde su kullanmak gerekirse bu yöntem uygulanamayacaktır.

Sonuç olarak alınacak ilacın hem su hem de mazot vb. çözücü ile her oranda homojen olarak kolayca çözünebilir olmasına dikkat edilmelidir.

6-Rezistans(Bağışıklık):

Aynı aktif maddeleri uzun süre aynı bölgelerde kullanmaktan kaçınmak gerekir. Yanlış dozaj
kullanımları sonucu haşere bir maddeye karşı rezistans sağlayabilir. Ayrıca çevrede tarımsal amaçlı zirai mücadelede kullanılan aktif maddeler aynıysa rezistans daha çabuk gelişecektir. Böyle olunca Halk Sağlığı alanında kullanılacak aynı aktif madde içeren ilaçların etki gösterebilmeleri için daha
yüksek dozlar gerekeceğinden tüketici daha yüksek mali külfete katlanacaktır.
Sonuç olarak alınacak ilaçların öldürücü aktif maddelerinin tarımsal amaçlı üretilmiş olmamasına veya o bölgede ayni aktif madde tarımda da kullanılıyorsa bu ilaçlar tercih edilmemelidir.

7-Maliyet:

Genelikle tüketicilerimiz ilacın birim alana uygulanan doz üzerinden maliyet hesaplarlar.Fakat
insan sağlığı,diğer canlılara ve çevreye verilen uygulanan ilaçlardan kaynaklanan
olumsuzlukların getirdiği ve telafisi mümkün olmayan (kanser,türlerin yok oluşu
vb.)olumsuzlukların ülkemize ve dünyamıza verdiği olumsuzlukların maliyeti ne olacak hiç düşündünüz mü?
Bu bakış açısına uygun ilaçların;
Tüketicinin, rekabet ortamını sağlayarak en uygun ilacı alabilmesi için:
Aynı grup aktif maddeleri içeren, aynı yöntem ve teknikle uygulanacak ilaçlar, aynı teknik
şartnamelerde değerlendirilmelidir.
Kapalı alanlarda kullanılacak ilaçların seçiminde, kullanılacak alanların bazıları (evler, oteller, lokantalar, gıda üreten yerler vb.) göz önüne alınarak kötü kokusu olmayan, leke, tortu bırakmayan,
sağlık açısından güvenilir maddelerin seçilmesinde büyük yarar vardır. Formülasyon tipleri EC, SC, EW, WP, olması rekabet açısından olumlu olacaktır.
Kapalı alanda kullanılacak ilaçta düşürücü maddenin bulunmasına gerek yoktur.

8- Etkili Sonuç:

Aynı aktif maddeleri içeren ilaçlar, uygulamada gerek etkinlik, gerek koku ve gerekse tahriş vb. açısından farklılıklar göstermektedir.
Burada başta anlatığımız gibi WHOPES den onay almamış ürünlerde kullanılan aktif maddeler bayat, standarda uygun olmayabilir. Bu hem çevre sağlığı açısından olumsuzlukta ve ham de etkili sonuç almaktaki olumsuzlukta rol oynamaktadır.
Aynı aktif maddeleri (öldürücü ve düşürücü) aynı oranda içeren ilaçları, mümkün olursa; yetkili kişiler nezaretinde ilgili firma yetkilileri denemeye tabi tutarsa büyük fayda sağlanmış olur.

SONUÇ OLARAK:

İlaç alımında yukarıdaki konularda gösterilecek özen çevrenin ve hedef olmayan canlıların korunmasına, tüketicinin korunmasına, rekabetin geliştirilmesine, keşfedilmesi uzun süre alan ve mali külfete neden olan aktif maddelerin bağışıklığa karşı korunmasına ve ülkemiz ekonomisine (turizm ve Döviz kaybı) büyük yarar sağlayacaktır. Doğru ilaçların kullanılması sonucu insan sağlığı korunmuş olur.

İLAÇLAMA CİHAZLARI:

Haşere mücadelesinde kullanacağımız cihazların bazı özellikleri taşıması gerekmektedir.Bunlar:
1- WHO (Dünya Sağlık Örgütü) normlarına uygun olmalı,bu belgelenmeli,(WHOPES ‘ce
değerlendirilmiş olmalı)
2- Yüksek kalitede olmalı bu belgelenmeli,(ISO 9001)
3-Geriye dönük olarak şirketin (en az 3 yıl) servis, yedek parça garantisi olmalı.
4-En az 2 yıl fabrika garanti belgesi olmalı,(Zorunlu)
5-Kullanılacak insektisite ve amaca uygun olmalı,
6-Bol yedek parça ve servis hizmetleri olmalı,
7-Cihazın kullanımı kolay ve pratik olmalı,
8-Düşük ilaç sarfiyatı ile geniş alanları ilaçlayabilme yeteneği olmalı,


İLAÇLAMA CİHAZLARI 5 GRUPTA TOPLANIR:

1- ULV Soğuk Sisleme
2- Termal (Sıcak)Sisleme
3- Atomizörler
4- Sırt Pulverizatörleri
5- Motorlu Puverizatör
6- Motorlu Sırt Atomizeri.


Bu cihazlardan en ekonomik ve en kullanışlı olan ULV (soğuk sisleme) yani ilacı su ile karıştırıp uygulayan cihazlardır.Bu cihazın bazı avantajları aşağıda belirtilmiştir;

1- İlaç karışımı su ile olduğu için çevre kirliliğine neden olmaz,
2- Su kullanıldığı için maliyet çok düşüktür.
3- ULV cihazında daha küçük zerrelere ayrıldığı için ilaç daha geniş alana yayılır
4- ULV cihazında karışım oranı daha az olduğu için ekonomik bir ilaçlama olur,
5- Karışımda mazot yerine su kullanıldığı için yangın çıkma tehlikesi yoktur.

 Hamam böcekleri, yaz ayı başlangıcında toprak altı galeriler den gelir

 Hamam böcekleri bina dış cephe sıvaları çatlaklarından duvar içlerine girerek gelir 

 Hamam böcekleri, mutfak, banyo, wc  ve pis su giderlerinden  evlere girerler.

 Hamam böcekleri, alışverişlerde depolanmış ürün alındığında kolilerin içerisinde gelir

Hamam böcekleri bina bodrum ve havalandırma boşluklarından duvar çatlakları kapı eşiği mermer altı boşluklarından, doğalgaz boru girişinde açık bırakılan boru boşluklarından vb  gibi birçok yoldan yaşamlarını sürdürürler

Hamam böceklerine karşı %100 Garantili çözüm üreten tgo  grup ilaçlama, ilaçlama yöntemleri hakkında genel bir  bilgilendirme yaparak böcek istilasına karşı bazı tedbirler hakkında bilgi vereceğiz.

İki türlü Alan ilaçlaması vardır:

 

1-Açık Alan İlaçlaması

Bahçe ilaçlama ve Tarla İlaçlama bu grubu oluşturur

 

Bahçe İlaçlaması ;

 Kabuklu Bitkilerin ilaçlaması,Kabuksuz bitkilerin ilaçlaması ;

Kabuklu bitkiler İlaçlaması : Meyve ağaçları ilaçlaması ve süs ağacı ilaçlaması olarak yapılır. Meyve ağaçlarının dönemsel; yaz bahar ve kış dönem hareketlerine göre farklılık gösterir, Süs bitkileri ise yaprak döken ve yaprak dökmeyen olarak kendi tür hareketlerine göre ilaçlanmalıdır. Ağacın kış uykusunda dinlenmesi ve baharda dinlenmiş olarak uyanabilmesi için böcek ve haşerelerin ağaç kabuğunda yuvalanması önlenmelidir.

 

2-Kapalı alan ilaçlaması:

Ev ilaçlama:

 Kapalı alan ilaçlamasında en çok dikkat isteyen alan ilaçlaması, ev ilaçlaması dır. Böcek ilaçlaması ve haşereler ilaçlaması yapılırken, evde bulunan diğer canlı organizmaları tehdit etmeyecek şekilde böcek ilaçlaması yapılmalıdır. İnsan ve evcil hayvanların zarar görmesi engellenmelidir. Bu sadece ilaçlama anında alınan tedbirlerle engellenmez, Aynı zamanda yaşam alanları da kokusu gittikten sonra bile ölüm saçan tarımsal ilaçların kullanılması engellenerek yapılmalıdır.

ev böcekleri :

 hamam böceği, ,kalorifer böceği, karafatma, su böcekleri, tesbih böceği, ,kulağa kaçan, gümüş böceği, güve, arı, eşek arısı, yaban arısı, bal arısı, gümüşcül böceği,

minik sinekler, kanal sineği, ahşap kurdu, çatı kurdu, çürüme kurtları, kanal sinekleri, kara sinek, sivri sinek, sarı böcekler, siyah böcekler, pire, bit, tahta kurusu , mevsim böcekleri, akrep, çiyan, üzüm böceği, kemirgenler; fare, çatı faresi, tarla faresi, kanal faresi, jardon fare, fındık faresi, kirpi ve benzeri türler.

 

bina böcekleri:

 bina böcekleri ev böcekleri ile aynı tür böceklerdir. Ortak yaşam alanında kanalizasyon ve su giderleridir.

Hijyenik ilaçlama böcek ve haşerelere karşı ilaçlama yapılırken, kapalı alanda hamam böceklerinin ilaçlama yöntemi çok önemlidir. İyi ve takvimli bir hamam böceği ilaçlaması yapılırsa bu böceklerden kurtulabilirsiniz. Eğer takvimli hamam böceği ilaçlaması yapılmaz ise tekrar ve tekrar hamam böcekleri ile evinizde karşılaşabilirsiniz.

Hamam böceği ilaçlamada böceğin  yumurta dönemi önemlidir. İlk ilaçlama ile anaçları yok edersiniz ama yumurtalarını yok et me şansınız yok. İlaca karşı doğal koruma altındadırlar. Yumurta çatlamasını erkene alabilirsiniz ve yumurtadan çıkan yavruları ergenleşme ye fırsat bulup yumurta yapmadan yok etmelisiniz. Aksi halde onlarda (15-21 gün sonra) yumurta bırakacak ve koloni tekrar evinize dolacaktır.

Hamam böceği ilaçlaması ile ilgili bir diğer önemli konu böceğin cinsi, bağışıklık sistemi güçlü olanlar amerikan hamam böceği, daha az güçlü bağışıklık sistemi olanlar alman hamam böcekleridir. İkinci  ilaçlamada bu çok önemlidir. Aynı ilaç bu hamam böceklerine daha az etkili olacaktır. Çünkü ilaca karşı bağışıklık sistemleri hızlı gelişir.

Ankara haşere İlaçlama Servisi, ilaçlama öncesi ve sonrası alınacak önlemler kosunda ekibimiz size yardımcı olacaktır. Böcek İlaçlama Ankara geneli hizmet alanımızı ve fiyatları hakkında Bilgi için bizi hemen şimdi arayabilirsiniz. iletişim : 0312 270 4474  –        0506 766 02 50   Böcek ilaçlama, bodrum ve kömürlük ilaçlama,bahçe ilaçlama, çatı ilaçlama, asansör boşluğu ilaçlama, bahçe ilaçlama, depo ilaçlama konularında böcek ilaçlama servisimizden faydalanabilirsiniz.ev ilaçlama,daire ilaçlama,depo ilaçlama, Böcek Haşere İlaçlama Ankara, Kelebek İlaçlama Ankara, Alman Hamam Böceği ilaçlama, Amerikan Hamam Böceği ilaçlama, Oryantal Hamam Böceği ilaçlama, Karınca İlaçlama, Kara Sinek İlaçlama,  Tatarcık İlaçlama, Tahtakurusu İlaçlama, Bit İlaçlama, Pire İlaçlama, Kene İlaçlama, Arı İlaçlama, Çıyan İlaçlama, Örümcek İlaçlama, Akrep İlaçlama, Akar-Mite İlaçlama,sivrisinek ilaçlama, Uyuz Böceği ve Hastalığı, Güve İlaçlama, Kulağa Kaçan ilaçlama, Gümüş Balıkçığı ilaçlama, Kırkayak İlaçlama, Apartman İlaçlama, Ağaç Kurdu ve Mobilya Böceği ilaçlama, Ev Faresi İlaçlama, Lağım Faresi ile mücadele ve İlaçlama, Çatı Faresi İlaçlama fabrika ilaçlama,okul ilaçlama,bina ilaçlama,çatı ilaçlama,böcek ilaçlama ankara,haşere ilaçlama,ankara ilaçlama,ankara böcek ilaçlama,ankara fare ilaçlama,organize sanayi ilaçlama

 


PAYLAŞ

PAYLAŞ

PAYLAŞ